Naše práce

Přístup podle TEAMBHA

Všechny brankářské kempy tvrdí to stejné -  inviduální přístup, ale je to pravda?

Vedení TEAMBHA přináší opravdový inviduální přístup.

 • Maximální počet pro kemp 24.
 • Maximálnípočet pro ostatní akce 12.
 • Na stanovišti vždy maximálně 3 brankáři.
 • Vždy jeden trenér na stanovišti.

  

Off - Ice

Při tréninku mimo led se zaměřujeme na nejdůležitějsi prvky, které brankář pro svojí práci potřebuje.

 • Orientace v prostoru
 • Práce s očima
 • Odrazová a dynamická síla
 • Silný střed těla (core)
 • Kompenzační cvičení
 • Mobilita 

 

Video

Při tréninku na ledě maximálně využiváme praci s videem tak, aby měli brankáři okamžitou zpětnou vazbu. Každý den mají brankáři cca. 30 minutovou přednášku s videem, aby viděli svoji práci a odstranili  nedostatky nebo zlepšili svoje dovednosti.

 • Minimálně dva tablety na trénink
 • Okamžitá zpětná reakce 
 • Individuální rozebrání videa
 • Každý den cca. 30 min. video předenáška

 

Ostatní

Ukazujeme naším brakářům cestu k úspěchu. Učíme, jak se stát pokorní a respektovat hokej jako celek. Vždy se snažíme naším brankářům vysvětlit, aby při své cestě k úspěchu nezapomínali být i dobrými lidmi. Zaměřujeme se na stravu na naších akcích. Předáváme vlastní zkušenosti z praxe tak, aby byli na svojí cestu k úspěchu připravení.

 • Zaměření na stravu
 • Mentální příprava 
 • Předávání vlastních zkušeností
 • Maximální komunikace 
 • Řešení problemů které přichází během sezóny